Hvad du bør vide om uskiftet bo

Uskiftet bo giver en række fordele for den længstlevende ægtefælle. Først og fremmest opnår den længstlevende fuld råderet over hele boet, hvilket giver større fleksibilitet i forhold til administration og forvaltning af midlerne. Derudover undgår man de administrative og økonomiske byrder, der følger med et traditionelt skifte. Samtidig bevares kontinuiteten i boets forvaltning, hvilket kan være særligt vigtigt, hvis der er tale om en virksomhed eller andre aktiver, der kræver løbende drift og beslutninger. Endelig giver uskiftet bo den længstlevende ægtefælle mulighed for at bevare den vante levevis og økonomiske situation, hvilket kan have stor betydning for den følelsesmæssige tilpasning til den nye situation.

Hvornår kan uskiftet bo være en mulighed?

Uskiftet bo kan være en mulighed, hvis den længstlevende ægtefælle opfylder visse betingelser. Det kræver, at afdøde ægtefælle ikke efterlod sig børn fra et tidligere forhold, og at den længstlevende ægtefælle ikke selv har børn fra et tidligere forhold. Derudover skal den længstlevende ægtefælle være over 65 år gammel. Hvis disse betingelser er opfyldt, kan den længstlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo, hvor de beholder alle afdødes ejendele og aktiver. For mere information om uskiftet bo, kan du læse De vigtigste ting ved uskiftet bo.

Arveafgift og uskiftet bo

Når et uskiftet bo oprettes, betales der ikke arveafgift. Først når den længstlevende ægtefælle dør, og boet endelig skiftes, skal der betales arveafgift. Afgiften er som udgangspunkt 15 procent af den del af boets værdi, der overstiger et basisbeløb, som i er på 313.700 kroner. Arveafgiften betales af arvingerne, som typisk er børnene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne for uskiftet bo kan være komplekse, og at det derfor anbefales at søge rådgivning fra en advokat eller en bobestyrer, hvis man overvejer at oprette et uskiftet bo.

Ansvar og forpligtelser i et uskiftet bo

Når et uskiftet bo oprettes, påtager den længstlevende ægtefælle sig ansvaret for boets forvaltning. Dette indebærer, at den længstlevende skal sikre, at boets aktiver og passiver forvaltes på forsvarlig vis. Den længstlevende har pligt til at opbevare og vedligeholde boets aktiver, såsom fast ejendom, værdipapirer og andre værdier. Derudover skal den længstlevende sørge for, at boets gæld betales rettidigt. Hvis den længstlevende ikke lever op til sine forpligtelser, kan dette få konsekvenser for arvingerne, når boet endeligt skal skiftes.

Skatteregler for uskiftet bo

Når en ægtefælle dør, kan den efterlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo. Dette betyder, at den efterlevende ægtefælle overtager hele boet og ikke skal betale boafgift. Den efterlevende ægtefælle skal dog betale skat af eventuel indkomst fra boet, såsom renter og udbytter. Derudover skal den efterlevende ægtefælle betale ejendomsskat og andre løbende udgifter til boet. Når den efterlevende ægtefælle dør, skal boet skiftes, og eventuelle arvinger skal betale arveafgift af deres andel af boet.

Opsigelse af uskiftet bo

Uskiftet bo kan opsiges af den længstlevende ægtefælle, hvis denne ønsker at skifte boet. Dette kan ske, når den længstlevende når en bestemt alder, typisk 65 år. Opsigelsen skal ske skriftligt til de øvrige arvinger. Når uskiftet bo er opsagt, skal boet skiftes, og arven fordeles mellem arvingerne. Det er en god idé at søge rådgivning hos en advokat, når man ønsker at opsige et uskiftet bo, da der er forskellige regler og frister, der skal overholdes.

Fordeling af aktiver i et uskiftet bo

Når et uskiftet bo opløses, skal aktiverne fordeles mellem ægtefællerne eller mellem den længstlevende ægtefælle og afdødes livsarvinger. Fordelingen afhænger af, om den længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo eller at skifte boet. Hvis den længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, beholder vedkommende rådigheden over aktiverne. Når den længstlevende ægtefælle dør, skal boet skiftes, og aktiverne fordeles mellem afdødes livsarvinger. Hvis den længstlevende ægtefælle vælger at skifte boet, fordeles aktiverne mellem ægtefællerne efter reglerne i arveloven.

Uskiftet bo og gæld

Når en person dør, kan den efterlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo. Dette betyder, at den afdødes gæld og aktiver bliver i boet, som den efterlevende ægtefælle overtager. Den efterlevende ægtefælle hæfter således for afdødes gæld, men har samtidig rådighed over alle aktiver. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne ordning kan have betydning for den efterlevende ægtefælles egen økonomiske situation, særligt hvis der er betydelig gæld i boet. Rådgivning fra en advokat eller økonom kan være en god idé for at vurdere de økonomiske konsekvenser.

Uskiftet bo og pensionsordninger

Når en person dør, og ægtefællen eller den registrerede partner efterlades, kan den efterlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo. I dette tilfælde skal den efterlevende ægtefælle ikke umiddelbart tage stilling til, hvordan pensionsordninger og andre aktiver skal fordeles. Pensionsordninger, der er oprettet under ægteskabet, forbliver i boet, indtil uskiftet bo ophører. Den efterlevende ægtefælle kan fortsætte med at modtage udbetaling fra pensionsordningerne, som hvis den afdøde stadig var i live. Først når uskiftet bo ophører, skal pensionsordningerne skiftes og fordeles mellem arvingerne.

Overvejelser før valg af uskiftet bo

Før du vælger uskiftet bo, er der en række overvejelser, du bør gøre dig. Først og fremmest er det vigtigt at sikre, at dine arvinger er indforstået med ordningen. Uskiftet bo kan have betydning for deres fremtidige arv, så det er essentielt, at de er informeret og accepterer det. Derudover skal du overveje din nuværende økonomiske situation og fremtidige behov. Uskiftet bo kan have indflydelse på din økonomiske fleksibilitet, så det er vigtigt at vurdere, om det passer til din situation. Endelig er det en god idé at tale med en rådgiver, som kan hjælpe dig med at gennemgå alle aspekter og sikre, at uskiftet bo er den rette løsning for dig og din familie.